PUNCOVNÍ A VÝROBNÍ ZNAČKY

Puncovní a výrobní značky

 

Každý šperk by měl obsahovat malé značky s velkým významem. Díky nim si lehce zkontrolujete kolik drahých kovů Váš šperk obsahuje i kdo jej vyrobil. Přibližme si tři základní značky, které můžeme na špercích najít.

 

Ryzostní značka

 

Důležitou značkou na šperku je ryzostní číslo. Tento číselný údaj informuje o poměrném hmotnostním obsahu drahého kovu ve slitině, z které je šperk vyroben.

Mívá podobu třímístného čísla vyjadřující obsah v tisícinách. Nejčastěji se setkáme s čísly 585 u zlatých šperků a 925 u šperků stříbrných.

Ryzí drahé kovy jsou označeny ryzostním číslem 999. Poslední tisícina je určena pro stopové prvky.

Setkat se ale můžeme i s označením v podobě čísla a písmen Kt. Tato poslední varianta označuje ryzostní obsah v jednotkách karátů, která je zvláště v označování  zlata vžitá. Značka má pak podobu například 14Kt (karátů)

V současné době se používá tkz. Metrický karát, který je roven přesně 200 mg (0,2 g).

Pro drahé kameny se používá stejné měrné jednotky, má však jiné označení a to Ct.

 

Výrobní značaka

 

Další značka, kterou můžeme na šperku najít, je výrobní nebo také identifikační.

Jedná se o jedinečné označení každé registrované společnosti či zlatníka, které přidělil příslušný puncovní úřad. Ten také určuje a schvaluje jeho podobu.

Je v podstatě takovým podpisem. Díky ní zjistíte kdo šperk vyrobil.

Touto značkou musí být stejně jako ryzostní označen každý u nás prodávaný šperk.

Naše puncovní značka je SOL

 

Státní puncovní značka

 

Státní puncovní značka je symbol nacházející se na špercích z drahého kovu. Informuje Vás, o tom, že byl šperk zkontrolován puncovním úřadem a že je uvedená ryzost správná.

U zlata musí být takto označeny šperky s hmotností vyšší než 0,50 gramu a u stříbra s hmotností vyšší než 3 gramy. Každý s drahých kovů má pro konkrétní ryzost svou ustálenou značku.

Každá ryzost slitiny z drahých kovů má svou vlastní neměnnou podobu puncu.

Všechny u nás používané značky si můžete prohlédnout zde STÁTNÍ PUNCOVNÍ ZNAČKY

 

Veškeré podrobné informace najdete na stránkách PUNCOVNÍHO ÚŘADU

 

ceske puncovní značky